ALLAH Lafzı Celali’nin okunuşu

“ALLAH” Lafzı Celâli özel bir kelimedir. Bu kelimenin başında harfi târif diye bilinen “elif lam” takısı yoktur. Her harf kelimenin kendi kökünde olan asli harflerdendir. KELİME-İ TEVHİD LA İLÂHA İLLÂ ALLÂH MUHAMMEDUN RASÛLU ALLÂHİ Kelime-i...

RasulAllah demek şirktir!

Sen Allah’ın Rasulü dediğini zan ediyorsun, halbuki bu tamlamayı tamamlayıp Allah’ın Rasulü anlamını veren sonundaki  kesre(i sesi veren hareke) harekesini okumuyorsun. RasulAllah söyler isen hem Allah hem Rasul demiş oluyorsun, bu bir şirk cümlesidir. Ya Muhammed sen...

Tecvid yoktur!

Tecvid sözlükte; güzel yapmak, güzel eda etmek, okumakta her bir harfi mahreçten sıfatı layıkıyla eda etmek, çıkarmak manasına gelmektedir. Istılâh manası: Gur’ân okurken harflerin mahreçlerine dikkat ederek, her harfin hakkını vererek okumaktır. Tecvide delil olarak...

Kur’an’ın Harekeleri Değiştiriliyor mu?

Yukarıda sorduğumuz sorunun cevabı aşağıda iki ayrı Mushaftan aldığımız görüntüde açık bir şekilde mevcuttur. Gur’ân’ı Keriymi’n harekeleri sonradan konulmuştur ve net bir şekilde görüldüğü gibi değiştirilmektedir. Suudi Arabistan’dan gelen...